DISC Gedrag en drijfverenanalyse

Door kennis, opleiding en ervaring oefenen mensen op hun eigen manier een functie uit. Maar elk mens heeft ook zijn eigen gedragsvoorkeur, ontstaan door persoonlijkheid, opvoeding en aangeleerd gedrag. Een gedrag en drijfverenanalyse maakt inzichtelijk welke gedragsvoorkeur.

Hoe gaat iemand om met problemen oplossen, nieuwe dingen doen, hoe reageert iemand op zijn omgeving en hoe gaat iemand met veranderingen om. Elke gedragsvoorkeur heeft zijn eigen "gebruiksaanwijzing". De drijfverenanalyse geeft weer vanuit welke drijfveer iemand handelt. Vanuit een sociale of een individualistische drijfveer? Waar doet iemand het voor? Waar komt iemand zijn bed voor uit?

Een gedrag en drijfverenanalyse kan gebruikt worden in individuele coaching, maar ook in teamontwikkeling. Dan is het een prachtig middel om met elkaar in gesprek te gaan.  

De betrokkene ontvangt een code waarmee via het internet toegang verkregen wordt tot een vragenlijst. Na het invullen van de vragenlijst wordt er een rapport toegestuurd naar Renate van Dam. Dit rapport wordt tijdens een 1,5 uur durend gesprek met elkaar besproken. Het rapport is uniek voor ieder mens en betrouwbaar. Het komt zelden voor dat iemand zich er niet in herkent. 

De kosten voor het rapport (gedrag en drijfveren gecombineerd), inclusief het bespreken van het rapport, zijn 250 euro, exclusief BTW. 
(rapport van Discover).