Teamcoaching

Afhankelijk van wat de vraag is, waar het team tegenaan loopt en wat de doelstellingen van de organisatie zijn, maak ik een, op maat gemaakt teamprogramma voor één of meerdere teams in een organisatie.

De rode draad die door het teamprogramma heen loopt, is gebaseerd op het model van Patrick Lencioni. Dit model gaat ervan uit dat een team door alle onderstaande fases heen gaan, voordat zij resultaten kunnen behalen. Als één bouwsteen onvoldoende aanwezig is dan stagneert het team en ontstaan er frustraties en kan het team niet naar de volgende fase.

De belangrijkste bouwsteen is vertrouwen. Als een teamlid zich kwetsbaar durft op te stellen, kan hij/zij zijn/haar zwakheden toegeven, om hulp vragen, luisteren naar de mening van een ander, zich open stellen, feedback geven en ontvangen en leren. Aan deze fase wordt in een organisatie vaak voorbij gegaan door een leidinggevende. Door teveel focus op de taken en te weinig aandacht voor de mens achter de medewerker, kan het vertrouwen in elkaar niet groeien. De leidinggevende kan ervaren dat er onvoldoende commitment is in het team en er geen gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gedragen.

De leidinggevende is onderdeel van de teamontwikkeling en heeft hetzelfde vertrouwen nodig van het team om het team naar resultaten te leiden. Het boekje "doorbreek de cirkel" van Arend Ardon geeft hier vaak heel veel verheldering in. In een aparte sessie werk ik met de leidinggevende aan de bewustwording van zijn of haar onderdeel in de verandering.

Het teamprogramma kan bestaan uit de volgende onderdelen:
- elkaar leren kennen door de vragen te stellen; wie ben je, uit welk gezin kom je en welke overtuigingen heb je meegekregen vanuit
   je ouderlijk gezin die jou nu nog positief en/of negatief beinvloeden?
- elkaar nog beter leren kennen door het persoonlijke stijl en motivatieprofiel. Dit geeft aan welke gedragsvoorkeur jij hebt en wat je
   drijft.
- het werken met paarden (optioneel)
- het werken met o.a. kernkwadranten, feedback geven en ontvangen. 

De teamsessies zijn kort (een halve dag), het liefst met de leidinggevende erbij, en persoonlijk.  Tussendoor zijn er opdrachten en worden de teamleden op subtiele wijze herinnert aan het teamproces.